Cloud Access

Med CloudAccess fra GlobalConnect og Microsoft Azure ExpressRoute integreres offentlige skytjenester med nettverket til deres virksomhet på en trygg og effektiv måte.

Offentlige skytjenester hjelper med å effektivisere og forenkle driften, med gode verktøy for å utvikle, administrere og distribuere programmer på en enkel og kostnadseffektiv måte.

Sikkerhet og pålitelighet

Via Microsoft kan dere nå ta utnytte av Microsoft Azure, Office 365 og Dynamics 365 gjennom dedikerte og private forbindelser. Virksomhetens WAN knyttes direkte mot Microsofts norske og globale datasentre. Private direkte forbindelser sikrer god ytelse for applikasjonene.

GlobalConnect og Microsoft har utvekslingspunkter i Oslo, Stavanger, Amsterdam og London, hvor virksomheten kan nå Microsoft sine globale datasentre. Trafikken går ikke over internett, noe som gir lavere forsinkelse og høyere pålitelighet.

GlobalConnect har også direkte forbindelser til store innholdsleverandører som Amazon og Google.