IT-sikkerhet

Din allierte i kampen mot cybertrusler

Cyberkriminelle går typisk etter virksomhetens svakeste punkt, og angrepene antar stadig nye former. Det kreves innsikt og erfaring for å ligge i forkant – og en sterk beredskap hvis du skal klare å stoppe angrep i tide og minimere skadene. Vårt team av sikkerhetsspesialister er dine allierte i kampen mot cyberkriminalitet. De enkelte sikkerhetstjenestene er tilpasset dine krav til kvalitet og oppetid, slik at dine data, din infrastruktur og ikke minst din forretning er best mulig beskyttet.

Få ro til å fokusere på forretningen

Ikke alle bedrifter har ressurser til å holde tritt med stadig nye IT-trusler. Det er her vi kommer inn i bildet.

IT-sikkerhet og compliance skal gå hånd i hånd

Forskjellige bransjer har forskjellige krav. Vi hjelper deg med å leve opp til alle kravene, slik at du står best mulig rustet i møtet med kunder – og i kampen mot IT-kriminelle.

Våre sikkerhetstjenester

 • Security Operations Center

  Med et uoversiktlig trusselbilde, og en økning i målrettede angrep mot norske bedrifter, er det ikke nok å stole teknologien alene. Tilgang på kvalifiserte ressurser blir enda viktigere.

  GlobalConnect har en egen dedikert sikkerhetsorganisasjon som leverer sikkerhet som en tjeneste for å beskytte forretningskritisk infrastruktur og ivareta virksomhetens sikkerhetspolicy.

 • Nettsentrisk brannmur for IPVPN

  Brannmurtjenesten vår beskytter virksomhetens private nett mot trusler som Malware, Ransomware og annen fiendtlig trafikk fra internett. Den fungerer som et filter og blokkerer trafikk i henhold til bedriftens gjeldende sikkerhetspolicy.

  Tjenesten settes opp i samarbeid mellom GlobalConnect og deg som kunde. Vi definerer sammen et tilpasset regelsett som trafikken sjekkes i henhold til.

 • Effektiv DDoS-beskyttelse

  DDoS er nøye koordinerte angrep der det sendes store mengder data til server eller nettelement som medfører at legitim trafikk ikke kommer gjennom. Angrepene resulterer i at virksomhetene blir slått ut i timer eller dager og kan påføre bedriften store økonomiske tap og negativt omdømme.

  DDoS-angrep er i dag sikkerhetstrussel nummer én for norske bedrifter. Finans, offentlig sektor, datasentre og e-handel er blant sektorene som rammes.

  GlobalConnect sin løsning hindrer DDoS-angrep rettet mot dine tjenester og sikrer tilgjengelighet for dine ansatte og kunder.

 • Publikasjoner

  Trusler og Trender 2019-2020, er en årlig rapport som beskriver trusselbildet for enkeltpersoner og små- og mellomstore virksomheter. Kilde: NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring)

  Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet definerer et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. Kilde: NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet)