IT Assessment

Skaff din virksomhet et godt utgangspunkt for å optimalisere og fremtidssikre deres IT-infrastruktur i samarbeid med GlobalConnect.

IT Assessment gir din virksomhet en oppdatert og komplett oversikt over deres IT-infrastruktur. Våre spesialister kan gi råd om hvordan dagens miljø kan optimaliseres og dekke nye behov.  Vi vurderer om ‘best practice’ følges, om nye/alternative teknologier bør implementeres og om det er kontroll på lisenser og patchnivåer.

Vil du vite mer om IT Assessment fra GlobalConnect?

Innsikt, oversikt og sparring

Med IT Assessment får dere oppdatert kunnskap basert på markedsledende teknologier, samt våre spesialisters profesjonelle kompetanse og forståelse for komplekse IT-miljøer.

IT Assessment gir en dyptgående analyse av bedriftens nåværende IT-miljø. Dere får full oversikt over nåværende tilstand og oppdaterte data, som gir verdifull innsikt når dere skal vedlikeholde, optimalisere og fremtidssikre IT-infrastrukturen med de riktige investeringene.

En skybasert tjeneste som viser deres IT-miljø i sanntid

IT Assessment leveres som en skytjeneste (SaaS) som automatisk og kontinuerlig skanner og samler inn metadata fra deres IT-miljø. Dere får god oversikt og kan følge med via deres egen webportal, hvor grafikk og tabeller avspeiler IT-miljøet i sanntid.

Våre spesialister kan dessuten gi råd om optimalisering og valg av fremtidige IT-løsninger på bakgrunn av en ekspertanalyse av innsamlede data.

Bedre driftsøkonomi og målrettede investeringer

Manglende oversikt over IT-infrastrukturen, eller tidkrevende manuell innsamling av data og dokumentasjon gir ineffektiv og kostbar drift.

IT Assessment fra GlobalConnect samler fragmenterte data og gir oppdatert innsikt i bedriftens samlede IT-miljø. På den måten får dere et solid grunnlag for optimalisering av driften og kan ta beslutninger om investeringer som trengs for å støtte opp om virksomhetens strategi.

Last ned produktarket: Full oversikt med IT Assessment

Her kan du laste ned vårt produktark og lese mer om hvordan dere kan få full oversikt over virksomhetens IT-miljø i samarbeid med GlobalConnect.

Last ned