Skip to content

Trafikkstyring

HomeNet skal sikre at trafikkstyringen i nettet oppfyller de krav som er fastsatt i Ekomloven med tilhørende forskrifter.

Generellt om trafikkstyring og trafikkblokkering

Begrepet trafikkstyring beskriver hvordan trafikk administreres i nettverket. Internett-trafikk i HomeNets nettverk fremføres etter Best Effort og uten prioritering, men HomeNet selger WAN-tjenester som prioriteres foran Best Effort trafikk. Dette gjelder f.eks. IP telefoni, som er tidskritisk, og hvor prioritering derfor er nødvendig for å sikre brukeren en god opplevelse.

Begrepet trafikkblokkering innebærer at trafikk til enkelte nettsider/innhold eller trafikk på enkelte porter i utstyret HomeNet har plassert hos kunden er sperret. Som hovedregel blokkerer ikke HomeNet kunders trafikk. Det er imidlertid noen unntak som oppsummeres nedenfor.

Tjenester som er styrt av HomeNet

  • HomeNets fiberkunder med TV fra en av HomeNets IPTV samarbeidspartnere leveres over samme fiberforbindelse og TV-tjenesten leveres med en høyere tjenestekvalitet enn Internett-trafikken. Dette gjøres for å kunne sikre et godt TV-bilde for kundene.
  • HomeNets kunder med IP-telefoni fra en av HomeNets IP-telefoni samarbeidspartnere leveres over samme forbindelse og IP-telefoni leveres med en høyere tjenestekvalitet enn Internett-trafikken. Dette gjøres for å kunne sikre god lydkvalitet på kundenes telefonsamtaler.
  • For alle Internett-kunder struper HomeNet UDP-trafikk mot port 1900 (SSDP) til en lav kapasitet. Årskane til dette er at denne tjenesten normalt bare skal brukes mellom kundes eget utstyr og kundes brannmur, samtidig som vi vet at dette har blitt benyttet til svært mange såkalte refleksjons/forsterkningsangrep.

Tjenester som er blokkert av HomeNet

  • For ADSL og VDSL kunder med dynamisk IP-adresse blokkerer vi «Windows» portene 135, 137-139, 445. Årsaken til dette er at det erfaringsmessig kommer mange forsøk på virusinfeksjon og lignende rettet mot disse portene, samtidig som ikke alle kunder har brannmur i eget utstyr
  • HomeNet utfører «svartelisting» av DNS navneoppslag i henhold til:
    1) Kjennelse fra Oslo tingrett i forbindelse med blokkering av nettsteder («Pirate Bay» o.l.)
    2) Kripos sin liste over domenenavn som brukes i forbindelse med barneporno

Klage på HomeNets trafikkstyring kan fremsettes via kundeservice.