Ullensaker kommune velger bredbåndstjenester fra GlobalConnect

Fornebu, 23.11.2020: Ullensaker kommune og GlobalConnect har inngått en avtale om leveranse av bredbånd for de neste 4 årene, med en fremtidsrettet og fleksibel tjeneste som gjør kommunen selvstendig.   

Ullensaker kommune går ut av et interkommunalt samarbeid og etablerer en egen IKT-organisasjon og IKT-plattform. I den forbindelse har kommunen inngått en avtale med GlobalConnect på leveranse av SD-WAN (Wide Area Network) som knytter alle kommunens lokasjoner til internett og til et nytt datasenter.
Dette gir kommunen økt fleksibilitet og mer effektive IKT-løsninger.

– Vi opplever allerede tidlig i pilotfasen at dette er en fleksibel løsning som gir oss mange muligheter fremover, og vi gleder oss til videre samarbeid, sier Bjørn Eriksen, leder for Innovasjon og digitalisering i Ullensaker Kommune.

Med Gardermoen lufthavn lokalisert i kommunen er det arbeidsplasser på flyplassen, i handel, hotell, konferanser, transport og logistikk som dominerer næringslivet. Dette stiller høye krav til teknologisk utvikling, og GlobalConnect skal ved hjelp av fremtidsrettet datanettverksteknologi (SD-WAN) flytte tradisjonelle funksjoner til nettskyen.
På denne måten effektiviseres og sentraliseres Ullensaker kommunes nettverk og tilrettelegger for at kommunens digitale ambisjoner kan virkeliggjøres.

–  Ullensaker kommune har over 39 000 innbyggere og en befolkningsvekst som stiller store krav til utvikling for å ivareta innbyggernes tjenester. Som vertskommune for Oslo Lufthavn Gardermoen har Ullensaker en rivende utvikling også når det kommer til næringsetablering. Vi er glade for å kunne bistå Ullensaker kommune med smarte bredbåndstjenester for å møte denne utviklingen, sier Charlotta Rehman, Norgessjef i GlobalConnect.