Skatteetaten velger nettverkstjenester fra GlobalConnect

Fornebu, 22.03– Skatteetaten og GlobalConnect har inngått en avtale om leveranse av nettverkstjenester. Avtalen inneholder leveranse av internett og WAN-tjenester og går over fire år.


Avtalen omfatter internett-tjenester for alle Skatteetatens kontorer. Skatteetaten får nettverkstjenester basert på GlobalConnects standardprodukter, levert over selskapets landsdekkende kjernenett. GlobalConnect skal knytte alle Skatteetatens lokasjoner sammen og tilbyr samtidig direkte forbindelse til alle større skyleverandører.


Charlotta Rehman, administrerende direktør i GlobalConnect Norge

– Skatteetaten får en løsning med høy kvalitet, høy driftssikkerhet og et dedikert kundeteam som vil følge opp leveransen. Vi ser frem til å videreføre og utvide samarbeidet med Skatteetaten. Det at vi nå skal levere direkte og at prosjektgjennomføring og kvalitet løftes frem som sentrale punkter for at vi ble valgt, er vi stolte av, sier norgessjef Charlotta Rehman i GlobalConnect.

Avtalen strekker seg over fire år med opsjon på ytterligere tre år. Avtalens verdi inkludert opsjoner er på om lag 35 MNOK.