Privat Bedrift

Du er nå på bedriftsiden. Er du privatkunde? Bytt til Privat (tidligere HomeNet)

Presse / Nok et år med kraftig vekst for GlobalConnect

GlobalConnect fortsetter å utvide kundebasen og fibernettverket raskt på tvers av alle sine markeder i Nord-Europa. I 2022 signerte GlobalConnect flere nye kontrakter, nådde nye milepæler og annonserte en rekke ambisiøse initiativer, som befestet GlobalConnects posisjon som en av Europas ledende og raskest voksende leverandører av digital infrastruktur. Totalt økte selskapet kundebasen i privatmarkedet med 60 prosent, til mer enn 725.000 oppkoblede husstander.

 

I løpet av 2022 utvidet GlobalConnect sin FTTH-kundebase (fiber-til-hjemmet) med 60 prosent, med dette er det totale antallet tilkoblede privatkunder nå 725.000, inkludert oppkjøpet av kommunikasjonsoperatøren Open Universe fra Telenor Sverige. I tillegg spenner konsernets totale fiberfotavtrykk over 155.000 kilometer, hvorav mer enn 105.000 kilometer er heleid. De 17 datasentrene i hele konsernet har nå totalt mer enn 35.000 kvadratmeter (en økning på 16,6 prosent year-on-year), og sørger for robuste skytjenester og den stadig økende internasjonale etterspørselen etter høy kapasitet.

 

I Norge økte antallet tilkoblede husstander med 17.000, og GlobalConnects privatvirksomhet passerte 100.000 norske husstander i året som gikk.

 

– Milepælene vi har oppnådd i 2022 viser virkelig at GlobalConnect har blitt en stor internasjonal nettverkstutfordrer, og en av Europas raskest voksende og ledende leverandører av digital infrastruktur. Vi er på en vekstbane, som vi har til hensikt å fortsette i 2023, sier Martin Lippert, konsernsjef, GlobalConnect.

 

 

Nye kontrakter

Flere nye kontrakter ble signert gjennom 2022, for eksempel offentlig avtale med Viken fylkeskommune i Norge. GlobalConnect vil levere nettverkstjenester som støtter regionens skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, transport, folkehelsearbeid og tannhelsetjenester. Totalt omfatter avtalen 180 lokasjoner, og alle 75 000 ansatte og studenter i fylket.

 

GlobalConnect Danmark signerte en avtale med Silvan, en byggemarkedskjede, for å levere datakom- og M-LAN-tjenester til 43 lokasjoner, inkludert hovedkontoret. Som en geografisk spredt butikkjede er Silvan avhengig av et sikkert og stabilt nettverk på alle sine lokasjoner over hele Danmark.

 

«App restauranten» Pincho Nation signerte en langsiktig nordisk avtale med GlobalConnect om å tilby en rekke IT-løsninger, som gjør kjeden i stand til å sikre og effektivisere nettverkskommunikasjon gjennom hele virksomheten i Norden. GlobalConnect vil gi Pincho Nation SD-Wan gjennom fiber, backup av 4G og Managed-LAN i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

 

Oppkjøp av fibernett

I første kvartal 2022 fullførte GlobalConnect i Sverige oppkjøpet av kommunikasjonsoperatøren Open Universe og SDU fiber fra Telenor Sverige. Oppkjøpet omfattet omtrent 200.000 tilkoblede husstander på Open Universes plattform og 14.000 tilkoblede husstander i Telenor Sveriges SDU-fiberinfrastruktur. Integrasjonen har pågått i løpet av 2022 og vil fortsette i 2023. I tillegg til det store oppkjøpet i Sverige, økte GlobalConnect’s fiberfotavtrykket i Danmark og befestet ambisjonene om å digitalisere samfunnet med fremtidssikker fiberinfrastruktur over hele Nord-Europa ved å kjøpe danske Wizer, som dekker omtrent 20.000 danske husstander.

 

Bærekraft

GlobalConnect Group akselererte sin bærekraftsinnsats og nådde flere viktige milepæler i løpet av 2022. I tillegg til å bli med i FNs Global Compact-program i april, forpliktet konsernet seg til å samordne sine operasjoner og strategier med FNs Global Compacts ti prinsipper som tar for seg menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø, og anti-korrupsjon. Konsernet sendte også inn sine første Science Based Targets noensinne, som venter på endelig godkjenning i 2023. Ikke minst signerte Ørsted + ATP en avtale med GlobalConnect om å gjøre den planlagte Nordsøens Energiø til et digitalt knutepunkt på tvers av landegrensene. Et slikt knutepunkt forventes å bli avgjørende i Nord-Europas fremtidige digitalisering og vil kunne tiltrekke store internasjonale investeringer til digital infrastruktur og tiltrekke store digitale investeringer til Danmark.

 

Digital infrastruktur

GlobalConnect bygger det største digitale infrastrukturprosjektet i Norden, en 2600 kilometer lang «supermegafiberkabel» fra Nord-Sverige til Berlin. Kabelen kan frakte all data som i dag produseres i Norden, noe som muliggjør en mer robust og sikker infrastruktur, og tiltrekker seg flere globale teknologiinvesteringer inn i Norden. I 2022 ble flere strekninger, både over land og under havet ferdigstilt. Ambisjonen er å fullføre prosjektet i første halvår av 2023. I tillegg til det store infrastrukturprosjektet, nådde GlobalConnects sammenkoblede fibernett også den massive milepælen med 100.000 kilometer heleid fiber, som dekker Norden og Nord-Tyskland.

 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med raskt og velfungerende internett?

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt

Kan din bedrift få fiber?

Fiber er markedets raskeste internettforbindelse. Sjekk om din bedrift også kan få alle fordelene med lynrask fiber.