Informasjon om streik i GlobalConnect

I lønnsoppgjøret for 2021 har GlobalConnect kommet til enighet med alle fagforeninger utenom LO-forbundene. I tråd med vanlige regler i arbeidslivet, har det blitt gjennomført mekling mellom partene hos Riksmekleren. GlobalConnect og arbeidsgiverorganisasjon Spekter har hele tiden hatt som mål å finne gode løsninger i meklingen, både for de ansatte og for virksomheten.

– Vi har i forhandlinger tilbudt forbundene i LO (Norsk Jernbaneforbund og EL&IT-forbundet) et lønnsoppgjør ut fra de økonomiske forutsetningene selskapet har. Vi beklager at det ikke har vært mulig å finne løsning med LO, og at LO har valgt å gå ut i streik. Vi er selvsagt innstilt på å gjenoppta dialogen med LO når som helst dersom de ønsker det, for å få avsluttet streiken, sier Charlotta Rehman, Norge-sjef i GlobalConnect.

Alle medarbeidere som ikke er tatt ut i streik gjennomfører arbeidet som vanlig. GlobalConnect prioriterer å opprettholde og ivareta den daglige driften med de ressursene vi har tilgjengelig.