GlobalConnect og IP-Only planlegger fusjon

EQT Infrastructure annonserer i dag en intensjon om å fusjonere GlobalConnect og IP-Only for å skape den ledende leverandøren av digital infrastruktur i Nord-Europa. Det nye selskapet vil tilby et omfattende fibernettverk på tvers av landegrenser til både privat og offentlig sektor samt til forbrukermarkedet. Martin Lippert, konsernsjef i GlobalConnect, vil lede den samlede organisasjonen.

“Vi vil fusjonere GlobalConnect og IP-Only for å skape den ledende leverandøren av digital infrastruktur og tjenester til privat og offentlig sektor samt forbrukermarkedet i Norden og Nord-Tyskland. Den samlede organisasjonen vil være markedsledende hva gjelder størrelse, produkter og kompetanse. Sammen kan vi akselerere utbygging av infrastruktur og tilby våre kunder en enda mer sømløs og sikker opplevelse», sier Martin Lippert, konsernsjef i GlobalConnect.

“Vi er imponert over utviklingen i GlobalConnect og IP-Only, og vi anser en fusjon som et naturlig neste steg i vår strategi om å bygge den ledende, nordeuropeisk leverandøren av integrert, digital infrastruktur. Den samlede organisasjonen vil få en unik posisjon i regionen, og vi vil fortsette med å støtte proaktive investeringer i virksomhetene, til fordel for kunder og partnere», sier Daniel Perez, partner i EQT Partners og investeringsrådgiver for EQT Infrastructure.

Det nye selskapet blir den eneste leverandøren som kan møte en voksende etterspørsel fra internasjonale selskap om stabil og sikker oppkobling over hele Nord-Europa. Også i B2C markedet er etterspørsel etter selskapenes tjenester økende, og fusjonen vil bidra til fortsatt vekst også her.

“Ambisjonene til IP-Only og GlobalConnect er i høy grad sammenfallende. Samlet har vi den størrelse og kompetanse som skal til for å tilby våre kunder enda bedre opplevelser og vi blir en ekte «game changer» i markedet. Nå ser jeg frem til å komme i gang», sier Martin Lippert.
EQT Infrastructure III kjøpte GlobalConnect i 2017 og norske Broadnet i 2018. De to selskapene ble slått sammen i 2018, med GlobalConnect som felles navn. EQT Infrastructure IV kjøpte svenske IP-Only i Juni 2019.

En ny organisasjonsstruktur vil vi utarbeidet i løpet av de nærmeste månedene. Inntil videre vil selskapene fortsette å operere som selvstendige enheter med separate navn og merkevarer.