GlobalConnect bygger nordeuropeisk supernettverk

Vil gi kunder tilgang til 100 ganger høyere kapasitet

GlobalConnect nettverksutbygging

En oppgradering av teknologi og hardware vil gi GlobalConnects kunder tilgang til 100 ganger høyere kapasitet. Det nye supernettverket vil dekke store deler av Nordeuropa.

Det nye nettverket vil forbinde alle store nordeuropeiske byer, alle store datasentre i Nordeuropa samt globale nettverksknutepunkter. Supernettverket vil gi inntil 100 ganger høyere kapasitet og markedets mest robuste og moderne transportnett med kundehastigheter på opp til 400 Gbits i sekundet og med leveringstid ned mot kun dager.

Dette er resultatet av en omfattende oppdatering og utbygging av GlobalConnects fibernettverk. Nettverket blir bygget i en struktur og med en teknologi som gjør kundetrafikken mer motstandsdyktig overfor brudd. Strukturen sikrer også korteste transportvei slik at forsinkelse minimeres. Supernettverket muliggjøres av teknologi fra Nokia, utviklet i samarbeid med Bell Labs.

”Med vårt nye supernettverk kan vi tilby kundene lynraske forbindelser, høy sikkerhet og full fleksibilitet. Det vil være minst tre uavhengige forbindelser mellom storbyer og 100 ganger høyere kapasitet, som vi vil øke ytterligere i tiden fremover. Dette er en viktig milepæl for oss som vi ser frem til å tilby alle våre kunder – fra små virksomheter til hyperscalers – gjennom hele Nordeuropa,” sier Martin Lippert, konsernsjef i GlobalConnect.

Arbeidet med det nye supernettverket er påbegynt, og de første kundene er allerede koblet på nye forbindelser.  Sammen med Nokia forventer GlobalConnect ferdigstille prosjektet til sommer.