GlobalConnect (Broadnet) fikk medhold på viktige punkter i klagen på Nødnettsaken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter behandling av Broadnet sin klage bestemt at overtredelsesgebyret på opprinnelig 14 millioner kroner reduseres til 5 millioner.

«Vi er tilfredse med at departementet har gitt oss medhold på viktige punkter», sier konsernsjef Martin Lippert.

Den såkalte Nødnettsaken oppstod i 2016 da det ble oppdaget at noen få godkjente brukere hos underleverandør Tech Mahindra hadde feilaktige tilgangsnivåer i enkelte av Broadnets systemer. Broadnet fjernet tilgangene umiddelbart etter dette ble avdekket og det ble ikke identifisert noen form for skade i eller misbruk av systemene. Broadnet har samarbeidet tett med Nkom og KMD for belyse alle sider av saken.

«Vi tok umiddelbart grep for å rette avvikene og har innført rutiner og systemkontroll for å sikre at lignende hendelser ikke vil skje igjen i vår virksomhet. Nå anser vi saken for avsluttet», sier Lippert.