GlobalConnect fortsetter med lønnsom vekst i 2021

GlobalConnect fortsatte farten i fiber-til-hjemmet (FTTH)-utrullingen og så en økt appetitt på tilkoblingsløsninger fra bedrifter og offentlige institusjoner i 2021. Konsernets inntekter beløp seg til EUR 609 millioner i 2021, en organisk økning på 2,5 prosent sammenlignet med til forrige år. Lønnsomheten økte også med 9,3 prosent ettersom justert EBITDA forbedret seg til EUR 307 millioner (50,4% margin) fra EUR 272 millioner (47,2%) året før.

Investeringer på EUR 479 millioner muliggjorde utvidelse av digital infrastruktur, tilgang til boliger og bedrifter samt utvidet rekkevidde og kapasitet i stamnettet. Ved utgangen av 2021 nådde GlobalConnects eget fibernett 97 000 km, som dekker alle større og regionale ruter i Norden.

Årets årsrapport inneholder også GlobalConnects bærekraftsrapport, som oppsummerer konsernets innsats og resultater for året innen bærekraft. For å lære mer om GlobalConnects 2021, last ned hele årsrapporten under.

Last ned GlobalConnects årsrapport 2021

Last ned årsrapporten her