Privat Bedrift

Du er nå på bedriftsiden. Er du privatkunde? Bytt til Privat (tidligere HomeNet)

Bærekraft og samfunnsansvar

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Bærekraftig utvikling for samfunn, bedrifter og innbyggere

I GlobalConnect er vi stolte av å bidra til en bærekraftig utvikling for det norske samfunnet, for bedriftene og for den enkelte innbygger. Dette gjør vi først og fremst gjennom vårt landsdekkende fibernettverk. Men vi er også opptatt av å ta frem og levere løsninger som gjør at samfunnet fungerer bedre. At bedriftene er konkurransedyktige og at offentlig sektor lykkes med sine viktige digitaliseringsprosjekter. Og vi er opptatt av å bidra til at norske innbyggere kan holde seg oppdatert ved å se nyheter, oppleve kultur og snakke sammen på digitale plattformer.

Last ned vår års- og bærekraftsrapport 2021

GlobalConnect fortsatte farten i fiber-til-hjemmet (FTTH)-utrullingen og så en økt appetitt på tilkoblingsløsninger fra bedrifter og offentlige institusjoner i 2021. Konsernets inntekter beløp seg til EUR 609 millioner i 2021, en organisk økning på 2,5 prosent sammenlignet med til forrige år. Lønnsomheten økte også med 9,3 prosent ettersom justert EBITDA forbedret seg til EUR 307 millioner (50,4% margin) fra EUR 272 millioner (47,2%) året før.

Investeringer på EUR 479 millioner muliggjorde utvidelse av digital infrastruktur, tilgang til boliger og bedrifter samt utvidet rekkevidde og kapasitet i stamnettet. Ved utgangen av 2021 nådde GlobalConnects eget fibernett 97 000 km, som dekker alle større og regionale ruter i Norden.

Årets årsrapport inneholder også GlobalConnects bærekraftsrapport, som oppsummerer konsernets innsats og resultater for året innen bærekraft. For å lære mer om GlobalConnects 2021, last ned hele årsrapporten under.

En verden avhengig av digitale forbindelser

Vår verden er avhengig av digitale forbindelser. Stabile, digitale forbindelser muliggjør bedre samarbeid på tvers av land, mer fleksibilitet i arbeidslivet, mulighet for mer spredt bosetning, redusert utenforskap – for å nevne noe. At digitale løsninger også reduserer behovet for reising og således direkte bidrar til lavere utslipp, er noe vi har sett spesielt i 2020.

Covid-19-pandemien har endret vårt digitale bruksmønster og mange fikk plutselig behov for økt kapasitet på hjemmekontor og hjemmeskole. Det har vært viktig for oss å levere på disse behovene, og vi har i denne tiden virkelig sett verdien av at vi har et robust og sikkert nett i hele Norge. Hver dag, hele døgnet, overvåker og drifter vi vårt landsdekkende nett, som også strekker seg ut til Helsinki i øst, Berlin i sør og Amsterdam i vest.

En bærekraftig arbeidsplass

Bærekraft er også hvordan vi driver virksomheten vår. Mangfold og likestilling er prioritert hos oss. Vi skal være en god arbeidsplass, og vi måler jevnlig både trivsel og utvikling hos alle ansatte. I Norge er vi sertifisert Miljøfyrtårn, og vi jobber hele tiden med å finne mer miljøvennlige måter å drive våre kontorer, datasentre, nettverk og andre lokasjoner.

Datasenter varmer opp 1500 boliger – gratis!

Da GlobalConnect åpnet sitt datasenter i Høje-Taastrup kommune utenfor København i 2021, inngikk selskapet en avtale med det lokale fjernvarmeselskapet om å levere overskuddsvarme til kommunen. På denne måten utnyttes overskuddsvarmen fra datasenteret, samtidig som det er mindre behov for kjøling.

Mindre strømforbruk og bedre ytelse med nedsenket kjøling

Det krever store mengder strøm å kjøle ned de hardtarbeidende serverne i datasentre, og datasentre utgjør samlet sett en voksende andel av både det globale og lokale strømforbruket. Derfor er det naturlig nok stort fokus på energisparende tiltak i bransjen. Nå tar GlobalConnect i bruk en revolusjonerende ny kjøleteknologi som for alvor kan redusere klimaavtrykket av de enorme datamengdene. Strømforbruket til nedkjøling reduseres med mer enn 90% og ytelsen øker med 25%.

Digi.no har besøkt vårt datasenter i Taastrup utenfor København for å se hvordan det henger sammen.

GlobalConnect er med i UN Global Compact

GlobalConnect Group er et stolt medlem av UN Global Compact-programmet, og lover å samkjøre våre operasjoner og strategier med UN Global Compacts ti prinsipper som tar for seg menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon. UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft.

“Å forplikte seg til UNGC er et viktig skritt i GlobalConnects bærekraftsreise, ettersom vi innretter oss og jobber aktivt for å møte våre kunders behov og bli bedre som et selskap gjennom internasjonale standarder,” sier Eric Elzvik, ESG-champion i GlobalConnect.

Arkiv: CSR-rapport 2020

Vår strategi for samfunnsansvar er tett forbundet med vår forretningsstrategi og vårt tilbud. her finner du vår første samfunnsansvarrapport, utarbeidet etter sammenslåingen av IP-Only og GlobalConnect. Nøkkelmålene i denne rapporten er basert på vår felles strategi som et samlet selskap.

Kan din bedrift få fiber?

Fiber er markedets raskeste internettforbindelse. Sjekk om din bedrift også kan få alle fordelene med lynrask fiber.