Bærekraft og samfunnsansvar

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Bærekraftig utvikling for samfunn, bedrifter og innbyggere

I GlobalConnect er vi stolte av å bidra til en bærekraftig utvikling for det norske samfunnet, for bedriftene og for den enkelte innbygger. Dette gjør vi først og fremst gjennom vårt landsdekkende fibernettverk. Men vi er også opptatt av å ta frem og levere løsninger som gjør at samfunnet fungerer bedre. At bedriftene er konkurransedyktige og at offentlig sektor lykkes med sine viktige digitaliseringsprosjekter. Og vi er opptatt av å bidra til at norske innbyggere kan holde seg oppdatert ved å se nyheter, oppleve kultur og snakke sammen på digitale plattformer.

En verden avhengig av digitale forbindelser

Vår verden er avhengig av digitale forbindelser. Stabile, digitale forbindelser muliggjør bedre samarbeid på tvers av land, mer fleksibilitet i arbeidslivet, mulighet for mer spredt bosetning, redusert utenforskap – for å nevne noe. At digitale løsninger også reduserer behovet for reising og således direkte bidrar til lavere utslipp, er noe vi har sett spesielt i 2020.

Covid-19-pandemien har endret vårt digitale bruksmønster og mange fikk plutselig behov for økt kapasitet på hjemmekontor og hjemmeskole. Det har vært viktig for oss å levere på disse behovene, og vi har i denne tiden virkelig sett verdien av at vi har et robust og sikkert nett i hele Norge. Hver dag, hele døgnet, overvåker og drifter vi vårt landsdekkende nett, som også strekker seg ut til Helsinki i øst, Berlin i sør og Amsterdam i vest.

En bærekraftig arbeidsplass

Bærekraft er også hvordan vi driver virksomheten vår. Mangfold og likestilling er prioritert hos oss. Vi skal være en god arbeidsplass, og vi måler jevnlig både trivsel og utvikling hos alle ansatte. I Norge er vi sertifisert Miljøfyrtårn, og vi jobber hele tiden med å finne mer miljøvennlige måter å drive våre kontorer, datasentre, nettverk og andre lokasjoner.

GlobalConnect er med i UN Global Compact

GlobalConnect Group er et stolt medlem av UN Global Compact-programmet, og lover å samkjøre våre operasjoner og strategier med UN Global Compacts ti prinsipper som tar for seg menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon. UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft.

“Å forplikte seg til UNGC er et viktig skritt i GlobalConnects bærekraftsreise, ettersom vi innretter oss og jobber aktivt for å møte våre kunders behov og bli bedre som et selskap gjennom internasjonale standarder,” sier Eric Elzvik, ESG-champion i GlobalConnect.

Kan din bedrift få fiber?

Fiber er markedets raskeste internettforbindelse. Sjekk om din bedrift også kan få alle fordelene med lynrask fiber.