Privat Bedrift

Du er nå på bedriftsiden. Er du privatkunde? Bytt til Privat (tidligere HomeNet)

Nyheter / – Hvis man insisterer på å fortsette å gjøre ting selv, må man akseptere at det blir vanskeligere og mer komplekst

Slik unngår it-avdelingen å bli stående på perrongen når ledelsen tar digitalt ekspresstog inn i fremtiden.

Det er sen ettermiddag. Du står i kø i matbutikken med handlevognen full av mat. Der møter du plutselig på et uventet problem: Tekniske utfordringer med kassasystemet gjør at du ikke får betalt. Du må snu tomhendt.

– Kjøp og salg av mat er helt grunnleggende for hvordan vi har bygget opp samfunnet vårt. Vi har holdt på med det i ti tusen år. Nå er selv noe så basalt blitt sårbart, sier Martin Højriis Kristensen, produktdirektør i GlobalConnect.

Eksemplet er et reelt tilfelle; en stor dagligvarekjede ble utsatt for et dataangrep. Angrepet skjedde ikke mot dagligvarekjeden eller kjedens kassaapparat, men mot utstyr som kassaapparatet snakker med.

 

Sammenkoblet samfunn

– Det var altså en underleverandør som ble rammet, men angrepet påvirket driften direkte og virksomheten ble satt ut av drift. Dette er kun ett eksempel på den virkeligheten vi må forholde oss til nå. Tenk hva det kan bety for samfunnet hvis dette skjer i større skala, sier Kristensen.

Teknologirådgiver i Otte, Torgeir Waterhouse, synes hendelsen sier noe om noe om utviklingen vi har vært gjennom. Inntil for bare noen år siden var ting mye mer løsrevet og oversiktlig, det var enheter som sto alene og som ikke medførte en risiko for virksomhetsdriften.

–  Over tid er stadig flere systemer, applikasjoner og enheter blitt koblet på og koblet sammen, og stadig mer av den kritiske driften til selskaper påvirkes av it. Det gjelder både for teknologitunge bedrifter og selskap med enklere it-behov. Ofte blir det så komplekst at det nærmest er umulig for it-avdelingen å ha oversikt over.

Stadig mer av den kritiske driften til selskaper påvirkes av it. – Ofte blir det så komplekst at det nærmest er umulig for it-avdelingen å ha oversikt over, sier teknologirådgiver Torgeir Waterhouse.

Økende kompleksitet

– Hvis sikker og stabil nettverkstilgjengelighet med høy kapasitet og oppetid er viktig for virksomheten din, må du ha masse fokus på det, sier Waterhouse.

Han understreker viktigheten av at selskapets ledelse har et forhold til teknologien som tas i bruk, hvilke svakheter den har, hva den brukes til, hvilke løsninger man bør velge og situasjonen man er i. Virksomheter må vurdere hvilken risiko bedriftens teknologivalg fører med seg, og Waterhouse er helt klar på at både teknologikompetansen og ansvaret må inn i ledergruppen.

– Det første man må gjøre er å ha overblikk over alt det som er viktig for det virksomheten driver med, uansett om den er liten eller stor, privat eller offentlig. Man må ha forståelse for markedet virksomheten er en del av, virksomhetens drift, premissene for drift, forretningsmodeller og sammenhengen mellom det og it-systemene.

Ny teknologi og stadig bedre internett bidrar til å endre kursen for mange bedrifter. Det har påvirket virksomheter, sektorer, samfunn og forretningsmodeller. For it-sjefen kan endringene ha bidratt til forenkling på noen områder, men i hovedsak er det blitt mer utfordrende å ha fullt overblikk over alt ansvaret når aktiviteten ikke lenger skjer under virksomhetens tak.

– It-hverdagen har vært gjennom mange små revolusjoner de siste femten årene og det har virkelig akselerert de siste fem. At alt nå skjer i skyen krever at man må revurdere infrastrukturen for å sørge for god sikkerhet. I tillegg må arkitekturen være tilpasset fleksible ansatte som jobber fra ulike steder, med ulike enheter koblet til utallige applikasjoner, sier Kristensen i GlobalConnect.

– At alt nå skjer i skyen krever at man må revurdere infrastrukturen for å sørge for god sikkerhet, sier Martin Højriis Kristensen, produktdirektør i GlobalConnect. Foto: Anita Arntzen

Bruk ressursene riktig

Torgeir Waterhouse sammenligner den nye it-hverdagen med endringene økonomiavdelingen har vært gjennom. Før brukte man et enkelt, lokalt installert og driftet system til å føre regnskap, i dag hverken lager eller drifter de fleste virksomheter regnskapssystemet sitt.

– På samme måte er det veldig få selskap som i dag eier sin egen bygningsmasse. Man forholder seg til noen som kan det å drive bygg, så selskapet kan fokusere på egen drift og utvikling. Den tankegangen gjelder også it, sier Waterhouse.

I GlobalConnect opplever de at stadig flere norske virksomheter ønsker en samlet nettverksløsning levert og driftet av eksperter hos én partner.

– Mange er bekymret for om de selv kan få nettverk og infrastruktur til å henge sammen på en sikker og driftspålitelig måte. Håndteringen av teknologi og nettverk vil kreve stadig høyere kompetanse. Dette er noe bedrifter allerede i dag sliter med å finne. Det vil faktisk ikke være nok folk med den riktige kompetansen i Norge til at hver enkelt virksomhet kan gjøre dette på egenhånd, sier Kristensen.

Ved å ha et bevisst forhold til hvordan it-avdelingen organiserer seg mest mulig effektivt, hva man løser internt og hvilke tjenester man setter ut, kan tid og fokus frigjøres til andre oppgaver enn it-administrasjon.

– Ved å sette ut driften av nettverket kan virksomheten fokusere tid og ressurser på egen kjernevirksomhet og bidra til å skape vekst og merverdi for både kunder, brukere og ansatte, sier Kristensen.

Les mer om fordelene med en helhetlig nettverksløsning

Kan din bedrift få fiber?

Fiber er markedets raskeste internettforbindelse. Sjekk om din bedrift også kan få alle fordelene med lynrask fiber.