Nettverksløsninger for offentlig sektor

Se hvordan vi kan hjelpe deg

Tryggheten i sikre og stabile løsninger

I offentlig sektor er det ekstra viktig at de digitale løsningene som benyttes er sikre og pålitelige. At tjenestene fungerer som de skal og er tilgjengelige når de trengs. Dette har også med de offentlige etatenes troverdighet overfor brukerne å gjøre.

GlobalConnect har fokus på stabilitet og sikkerhet i alle ledd. Ved å levere en helhetlig nettverksløsning, kan du stole på at alle hensyn blir ivaretatt. Med vårt eget landsdekkende fibernettverk og datasentre plassert i Norden, tar vi hele ansvaret fra a til å.

Personvern og sikkerhet er førsteprioritet, og som en av få fiberleverandører underlagt sikkerhetsloven ligger vår grunnlinje for sikkerhet høyt. Våre tjenester er bygget for å tåle ekstremt høy belastning, og vår beredskapsbaseline kommer derfor alle våre kunder til gode. Alle skal føle seg trygge på at informasjon som deles kommer fram til rette instans. GlobalConnect sørger for at retningslinjene i personvernforordningen (GDPR) og sikkerhetsloven følges til punkt og prikke. Vi er dessuten opptatt av brukervennligheten for de ansatte. At alt fungerer som det skal i hverdagen, har mye å si for arbeidsmiljøet. Med et stabilt nettverk og skalerbare digitale løsninger skapes forutsigbarhet og trivsel.

En spennende digitaliseringsreise for Tolletaten

Rune K. Søgnen, underdirektør i Tolletaten er svært fornøyd med valg av ny leverandør.

«Tolletaten vil få en fremtidsrettet og kostnadsoptimal løsning som gir økt fleksibilitet, enklere feilsøking og som posisjonerer etaten for morgendagens behov og videre digitalisering», sier han.

Les mer