Velkommen til digitalt frokostseminar

Her kan du stille spørsmål underveis i sendingen

Agenda

09:00: Velkommen
Charlotta Rehman, administrerende direktør GlobalConnect Norge

09:05: Dagens sikkerhetsbilde og elektronisk kommunikasjon som samfunnskritisk funksjon
Generalmajor Inge Kampenes, sjef i Cyberforsvaret

09.35: Sikring av elektronisk kommunikasjon i fred, krise og krig
J. Gunnar Lillebo, Sikkerhetssjef GlobalConnect

09:50-10:00: Spørsmål og svar