Klage til GlobalConnect

Vi jobber kontinuerlig for å skape gode kundeopplevelser. Har du likevel til tross for dette, hatt en opplevelse som du er misfornøyd med – har vi tatt en avgjørelse som du mener er urettmessig eller rettstridig? Her kan du klage til oss.

En klage er en sak som tilfredsstiller følgende krav:

  • Du har kontaktet Kundeservice om denne saken tidligere, via telefon eller epost.
  • Saken er avsluttet av kundeservice og du har mottatt en konklusjon.
  • Du mener at vår avgjørelse i din sak er urettmessig og rettstridig.

Dersom du ikke kan svare ja på alle punktene over, ber vi deg kontakte kundeservice via telefon 08150 eller kontaktskjema.

Vi påbegynner behandling av klagen senest neste virkedag og du vil bli kontaktet av vår klagekoordinator. Vi tilstreber å avslutte behandlingen av klagen innen 3 virkedager. Enkelte komplekse saker kan ta maksimalt 10 virkedager. Vi gjør oppmerksom på at en pågående sak hos kundeservice ikke vil bli behandlet av klagekoordinator før den er avsluttet og konkludert.

Brukerklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som skal sikre en rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom brukere og tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Brukerklagenemnda kan behandle klager fra bedrifter med inntil 10 årsverk. Klage på tjenester må først rettes til GlobalConnect. Hvis du får avslag hos oss, kan du klage til Brukerklagenemnda.