Informasjon om eskalering

For å sikre at feilretting gjennomføres så raskt som mulig og med riktig kvalifikasjonsnivå, vil feil som har blitt håndtert på ett feilrettingsnivå bli eskalert til neste nivå etter forhåndsdefinerte tidsintervaller for de ulike kvalitetsgarantiene.

Feilretting vil følge definerte eskaleringsrutiner hos GlobalConnect ved avvik i feilrettingsprosessen eller dersom normal rettetid ikke overholdes innenfor servicetiden.

En feilsituasjon kan ikke eskaleres av kunden før normal rettetid for tjenesten er utløpt.

Kontaktpunkter for eskalering

 • Leveranse

  Ved leveranseavvik skal en eskalering inneholde:

  • GlobalConnects ordrenummer
  • Kundens kontaktperson inkludert e-postadresse og telefonnummer
  • Årsak til eskalering

  NB! Alle eskaleringer må også meldes via telefon til relevant eskaleringsnivå.

  • 1. nivå

   Rolle
   Kundeservice Leveranse

   Når kan det eskaleres
   Dato gitt i ordrebekreftelsen er passert

   Håndtering
   Kunde mottar tilbakemelding på status, forventet leveringsdato og tid.

   Kontaktinformasjon
   Eskaleringsnivå 1 (Leveranse)
   eskaleringer@globalconnect.no
   Tlf: 08150 (tastevalg 4)
   Fra utland: +47 38 99 02 99

   Hvem hos kunden kan eskalere
   Tekniker/representant fra kunde eller partner

  • 2. nivå

   Rolle
   Escalation Manager

   Når kan det eskaleres
   Ny dato gitt på nivå 1 er passert
   og situasjonen er kritisk

   Håndtering
   Sikre nødvendig ressursallokering og
   holde kunden jevnlig informert om
   status.

   Kontaktinformasjon
   Escalation Manager
   escalationmanager@globalconnect.no
   Tlf: +47 97 30 75 75

   Hvem hos kunden kan eskalere
   Incident Coordinator, Teamleder

  • 3. nivå

   Rolle
   Head of Delivery

   Når kan det eskaleres
   Manglende fremdrift på nivå 2

   Håndtering
   Videre koordinering på ledernivå
   med interne og eksterne ressurser/
   leverandører.

   Kontaktinformasjon
   Eirik Stabell
   eirsta@globalconnect.no
   Tlf: +47 400 00 165

   Hvem hos kunden kan eskalere
   Major Incident Manager, Avdelingsleder

  • 4. nivå

   Rolle
   Head of Customer Operations

   Når kan det eskaleres
   Manglende fremdrift på nivå 3

   Håndtering
   Tar ytterligere aksjon dersom saken
   ikke løses på nivå 3.

   Kontaktinformasjon
   Kirsti Voldnes
   kirvol@globalconnect.no
   Tlf: +47 93 08 12 49

   Hvem hos kunden kan eskalere
   Executive/Direktør

 • Feilhåndtering

  En eskalering skal inneholde følgende:

  • GlobalConnects incident-nummer
  • Kundens ticket-referanse
  • Når ble hendelsen første gang meddelt
  • Hvem skal ha tilbakemelding
  • Årsak til eskalering

  NB! Alle eskaleringer må også meldes via telefon til relevant eskaleringsnivå.

  • 1. nivå

   Rolle
   Service Desk

   Når kan det eskaleres
   1 time utover avtalt rettetid

   Håndtering
   Kunde mottar tilbakemelding på status og estimert feilrettingstid. Tekniker informerer Incident Coordinator.

   Kontaktinformasjon
   https://www.globalconnect.no/kundeservice

   Hvem hos kunden kan eskalere
   Tekniker

  • 2. nivå

   Rolle
   Incident Coordinator (IC)

   Når kan det eskaleres
   6 timer utover avtalt rettetid

   Håndtering
   Kunde mottar tilbakemelding på status og estimert feilrettingstid. IC prioriterer saken og påser at teknikere med relevant skillset er tildelt saken.

   Kontaktinformasjon
   ic@globalconnect.no
   Tlf: +47 38 99 01 11

   Hvem hos kunden kan eskalere
   Incident Coordinator, Teamleder

  • 3. nivå

   Rolle
   Customer Escalation Manager (CEM)

   Når kan det eskaleres
   12 timer utover avtalt rettetid

   Håndtering
   Manglende fremdrift på nivå 2. Dedikerte ressurser med mandat til å endre prioritering og sikre fokus.

   Kontaktinformasjon

   cem@globalconnect.no 

   Tlf: +47 477 72 306

   Hvem hos kunden kan eskalere
   Avdelingsleder el.

  • 4. nivå

   Rolle
   Head of Customer Operations

   Når kan det eskaleres
   Manglende fremdrift på nivå 3

   Håndtering
   Tar ytterligere aksjon dersom saken
   ikke løses på nivå 3.

   Kontaktinformasjon
   Kirsti Voldnes
   kirvol@globalconnect.no
   Tlf: +47 93 08 12 49

   Hvem hos kunden kan eskalere
   Operations Manager/Executive