Kobbernettet legges ned

Fiber – en stabil og fremtidsrettet løsning

Nedleggelsen av Telenors gamle kobbernett er i gang. Etter nesten hundre år blir de siste kobberkablene for telefon og internett nå erstattet av fiberkabler som er skreddersydd for nåtidens digitale kommunikasjon. Dermed opphører leveransene av tradisjonelt bredbånd, såkalt xDSL.

Hvis bedriften i dag har en eldre internettforbindelse levert over kobbernettet finnes det flere alternativer. Internett via fiber er en moderne og fremtidsrettet løsning som er overlegen dagens xDSL bredbånd med hensyn til hastighet, sikkerhet og stabilitet. Fiber gjør det også enkelt å skalere opp eller ned hastigheten avhengig av bedriftens behov.

I noen områder der fiber ikke er tilgjengelig, kan trådløst bredbånd være et godt alternativ – og vil i de fleste tilfeller også oppleves som både raskere og mer stabilt sammenlignet med xDSL.

Spørsmål og svar

 • Kobbernettet skal legges ned, men når?

  I Norge er det Telenor som har det overordnede ansvaret for å drifte kobbernettet. Stadig mer av nettet blir overtatt av fiber fra GlobalConnect og andre operatører. Mange steder går det fortsatt trafikk i kobbernettet, men alt opphører innen få år.

  I september 2020 påla Nkom Telenor å opprettholde kobbernettet i inntil fem år. Perioden som kobbernettet må opprettholdes kan bli kortere ved at Telenor tilbyr andre bredbåndleverandører produkter som erstatter tilgangen til kobbernettet.

 • Hva er risikoen ved å beholde min xDSL-linje?

  Telenor har varslet at de ikke kommer til å rette alle feil på foreldet utstyr i det det gamle kobbernettet. Feilene kan oppstå uten forvarsel. Ved å «sitte på gjerdet» og vente kan du oppleve at nettet plutselig «dør» fordi feil ikke blir reparert eller sentralen blir lagt ned. I verste fall risikerer din bedrift å stå helt uten bredbånd i lang tid. Ved å gå over på fiber allerede nå er du sikret en stabil og fremtidsrettet løsning.

 • Hva skjer med mine telefonitjenester?

  Det finnes fortsatt et stort antall bedrifter som benytter kobbernettet både til bredbånd og telefoni. Telefonitjenestene blir også berørt av nedleggelsen. GlobalConnect tilbyr en rekke telefonitjenester levert over fibernettet slik at du heller ikke trenger å bekymre deg for at telefonen din slutter å fungere.

 • Er 4G et godt nok alternativ til fiber?

  Hvorvidt bredbånd via 4G er en god nok løsning avhenger av behovene til din bedrift. Jo flere samtidige enheter og brukere som skal bruke nettet, jo bedre kapasitet vil bedriften ha behov for. Utstrakt bruk av skybaserte systemer, videomøter og andre moderne kontorapplikasjoner krever mer båndbredde, og den dagen behovene måtte endre seg (eksempelvis hvis dere starter med netthandel), vil fibernettet tilby den økte kapasiteten dere trenger.

  I områder der fiber ikke er tilgjengelig kan trådløst bredbånd være et godt alternativ. I de fleste tilfeller vil trådløst bredbånd oppleves som både raskere og mer stabilt sammenlignet med xDSL.

  Kontakt oss så hjelper vi deg å finner riktig løsning basert på deres behov.

 • Hvor lang avtaletid forplikter jeg meg til?

  Mange bedrifter er periodevis på flyttefot for å få bedre lokaler eller lavere husleie og noen nøler med å tegne fiberabonnement på grunn av bindingstiden.

  Vi i GlobalConnect ønsker ikke å binde deg til en avtale som lager krøll når du skal flytte. Derfor tilbyr vi fleksible avtaletider slik at du ikke binder deg til en avtaletid som er lengre enn du ønsker.